Frequently Asked Questions

အင်တာနက်ဂျာနယ် PDF ကို Download ပြုလုပ်ပြီး ဖတ်ရှုဖို့အတွက် ပထမအဆင်အနေနဲ့ Subscribe စတင်ပြုလုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။

Subscribe ပြုလုပ်ဖို့အတွက် မိမိအမြဲ အသုံးပြုနေတဲ့ email account နဲ့ Password လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။

အင်တာနက်ဂျာနယ် PDF ဖတ်ရှုဖို့အတွက် Subscription ပြုလုပ်မယ်လိုရင် (၃) လစာအတွက် ၆,၀၀၀ ကျပ် ၊ (၆) လစာအတွက် ၁၁,၀၀၀ ကျပ် ၊ (၁) နှစ်စာအတွက် ၂၀,၀၀၀ ကျပ် ကျသင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။

အင်တာနက်ဂျာနယ် PDF ကို Download ပြုလုပ်ဖို့အတွက် Subscription ပြုလုပ်တဲ့အခါ အခက်အခဲတစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်ပေါ်လာရင် Hot Line ဖုန်းဖြစ်တဲ့ 09-443032928 နဲ့ 09-420105300 ကို ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်။